Zašto je važno štelovanje stolarije?

Najčešća pitanja

Štelovanjem se sva PVC stolarija može osposobiti da ponovo štititi vaš dom od vanjskog hladnog vazduha i izlaska toplote, ali i spoljašnje buke.

 

Pre samog štelovanja je potrebno da proverite da li je štok prozora horizontalno i vertikalno precizno montiran, tačnije, da li je ugrađen u skladu sa libelom. Ako jeste, onda možete pristupiti štelovanju.

Ukoliko štok nije dobro montiran, mala je mogućnost da ćete moći dobro da uštelujete prozor.

 

Okov predstavlja celokupan mehanizam prozora koji mu omogućava da se normalno otvori i zatvori, kao i da dobro dihtuje.

On nosi krilo prozora i danas uglavnom svaki ima mogućnost 3D štelovanja, i to po visini do 15 mm, po dubini 8 mm i po širini 12 mm.

 

Pomoću imbus ključa možete uštelovati krilo prozora tako što ćete ga pomeriti gore-dole i levo-desno,  sve u zavisnosti od toga gde ustanovite da prozor propušta vazduh.

 

Kod novijih okova se može uštelovati i pritisak u pravcu unutra-napolje.

 

Staklo nosi krilo prozora, a ne krilo staklo?

 

Za razliku od stare drvene stolarije, koja je mogla da se otvara i zatvara i bez stakla, PVC prozor ne može normalno da se koristi pre postavljanja stakla.

 

PVC stolarija ima modernu konstrukciju i sasvim drugačiji princip rada od starog tipa stolarije, pa prozorski okovi fizički nose krilo prozora, a oblik prozorskom krilu daje staklo.

 

Ukoliko bi se krilo prozora ugradilo bez stakla, ono bi se savilo i spalo jer mu uglovi ne stoje pod uglom od 90°, koji je neophodan uslov za savršeno funkcionisanje prozora.

 

Da bi se postogao željeni, apsolutno prav ugao, potrebno je da se prilikom postavljanja stakla u krilo staklo dobro “ukajluje” tako da uglovi na krilu budu 90°.

 

Na taj način ćete dobiti savršeno prav i funkcionalan prozor koji će dugo štititi toplinu vašeg doma.

 

Prednost dobro uštelovanih prozora

 

Bonitet uštelovanih prozora nije samo u poboljšanju dihtovanja I smanjenju gubitka energije, već I u produženju veka trajanja okova I samih prozora.

 

Ukoliko su prozori raštelovani, teško se otvaraju I zatvaraju, to znači da će se sila težeg zatvaranja prozora preneti na okove. Samim tim okovi će trpeti veća opterećenja od predviđenih I mogu se pokvariti, polomiti…

 

Ukoliko dođe do težeg zatvaranja ili otvaranja prozora I balkonskih vrata, pozovite majstore što pre da vam ušteluju prozore kako ne bi došlo da većih problema, kvarova, lomova… Ili ukoliko imate iskustva sa alatima možete I sami uštelovati prozore.

 

Na gornjoj šarki tj. Na delu okova koji se nalazi na krilu nalazi se štelovanje gornjeg dela krila levo-desno.

     

 

Na donjoj šarki nalazi se štelovanje krila gore dole a takođe se I donji deo krila može štelovati levo-desno.

     

Noviji modeli okova nude mogućnost štelovanja krila napred-nazad I najčešće se nalazi na donjoj šarki.

Osim toga sami trnovi koji obezbeđuju zatvaranje prozora mogu se štelovati. Okretanjem ekscentra možete štelovati pritisak prozora. Oni služe da uštelujete prozor da li će prilikom zatvaranja krilo vršiti veći ili manji pritisak na gumu. Majstori danas vole da pomenu letnji I zimski režim prozora. Ali prava namena je da podesite nivo pritiska. I leti I zimi vam je potrebno odlično dihtovanje, leti se štitite od topolote a zimi od hladnoće…