Montaža kliznih sobnih vrata

Furnirana Klizna Sobna Vrata patinirana i Bojena sobna Vrata sa ogledalom

  • Fizičko Lice
  • 17.09.2015.
MDF Furnirana sobna vrataMDF Bojena Sobna vrata

Furnirana klizna vrata, patinirana sa maskom

i

Bojena Klizna vrata sa ogledalom preko celog krila

i

Zidne police Furnirane, patinirane