Montaža Trakastih zavesa u fabrici Kostel Automotiv

Montaža Trakastih zavesa

  • Kostel Automotiv
  • 17.11.2018.
Trakaste zavese 127mm

Montaža trakastih zavesa za potrebe zaštite od velike količine svetlosti