Opremanje Hotela Crystal rolo komarnicima

Montaža Rolo komarnika na Hotelu

  • Hotel Crystal
  • 23.05.2017.
Rolo komarnik vertikalni

U hotelskim sobama a na prozorima su postavljeni komarnici iz 2 razloga:

1) zaštita od komaraca

2) spračavanje gostiju hotela da pikavce izbacuju kroz prozor, jer se dole nalazi bašta restorana

Na komarnike su postavljene i bravice sa ključem kako se ne bi mogli otvarati.