Opremanje stana Furniranim sobnim vratima (okretnim i kliznim), Ogledalo, polica, obloga đakuzi kade

Furinrana Sobna Vrata Standard, okretna i klizna koja ulaze u zid, Ogledalo i obloga đakuzija

  • Fizičko Lice
  • 28.09.2017.
MDF Furnirana sobna vrata

Furnirana Sobna Vrata Standard

1) Okretna sa magnenom bravom, padajućim pragom

2) Klizna koja ulaze u zid sa štokom i pervajzima

Ogledalo

Kupatilska ugaona polica

Obloga đakuzija