Opremanje Stomatološkog odelenja firme ŽTP

Montaža Trakastih zavesa

  • ŽTP Stomatologija
  • 15.09.2018.
Trakaste zavese 127mm

Trakaste zavese 127mm

Mogućnost pomeranja u stranu

Mogućnost zakretanja lamela radi podešavanja svetlopropusnosti