Ugradnja Stolarije u stambenoj zgradi u Italiji

PVC Eco prozori i balkonska vrata i ulazna PVC vrata

  • Tieme Constructioni
  • 28.11.2017.
Okretno-nagibni PVC Eco prozoriOkretno-nagibna PVC Eco vrataPVC Ulazna vrata 70, 76, 88+

PVC Eco Proizri i Balkonska vrata.

Štokovi sa pervajz lajsnama

Ugradnja na već pripremljene otvore, bez potrebe za obradom špaletni.

Ulazna vrata sa ukrasnim panelima.