Zatvaranja Bašte Hotela Crystal

Izrada Aluminijumskog staklenog krova, bočnih staklenih fiksnih kosih pozicija, Aluminijumskih kliznih sistema, Pergole

  • Hotel Crystal
  • 23.07.2018.
Pergola StarAlu Hladni Etem E1000 prozoriAlu Klizna vrata Etem E1600

Zatvaranje bašte Hotela Crystal

Zbog potreba korišćenja bašte hotela i u uslovima niže tempereture, kiše, snega, vetrova, urađen je projekat totalnog zatvatanja bašte sa mogućnošću otvaranja prednje klizne pozicije kao i pokretne krovne konstrukcije Pergole.

Za potrebe dodatnog osvetljenja u slučaju da je krov pokriven pergolom sa strane su izrađena dva krova od aluminijumskih krovnih profila i ispunjena velikim staklenim površinama.