Zatvaranja Bašte Hotela Crystal

Izrada Aluminijumskog staklenog krova, bočnih staklenih fiksnih kosih pozicija, Aluminijumskih kliznih sistema, Pergole

Nazad na reference
  • Hotel Crystal
  • 23.07.2018.
Pergola StarAlu Hladni Etem E1000 prozoriAlu Klizna vrata Etem E1600